midi heligonka

V roku 2020 som začal realizovať projekt z fondov EU, ktorého výsledkom bude predvedenie dvoj a trojradových MIDI heligóniek, pri ktorých bude možné meniť ladenie, nakoľko sa jedná o elektronické MIDI heligónky.