Naše heligonky vieme osadiť hlasmi od strednej triedy – tzv. EXPORT DURAL, cez TYPO AMANO, A MANO PROFESIONAL, A MANO SUPER, A MANO NASTRINO, DIX a to v prevedení zliatina hliník-dural, mosadzné a aj zinkové. Hlavným dodávateľom hlasov je firma HARMONIKAS, s.r.o. so sídlom v Lounach CZ. Taktiež vieme naše výrobky osadiť aj hlasmi talianských výrobcov. Medzi najpoužívanejšie typy ladení u 2-radových heligoniek patrí ladenie C-F a u 3-radových G-C-F.

Tu si môžete pozrieť aj ďalšie najpoužívanejšie ladenia heligoniek.

Dvojradové heligónky

ladenie dvojradove heligonky


Trojradové heligónky

ladenie trojradove heligonky